None

Życzenia z okazji 46. rocznicy sformowania 3BRtZ okazji 46. rocznicy sformowania 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej,
wszystkim żołnierzom, byłym żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej
składam najserdeczniejsze życzenia.
 
Niech ten dzień będzie okazją do miłych refleksji oraz motywacji do dalszej służby i pracy.
Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowa rzetelność i zaangażowanie będą
Państwu towarzyszyć w dalszym pomnażaniu dorobku i osiągnięć.
 
Życzę Państwu dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym oraz niegasnącej siły i motywacji do działania. Niech służba na straży
polskich granic powietrznych przynosi Wam zadowolenie oraz  szacunek i uznanie.
 
Wyrazy szacunku kieruję również do byłych żołnierzy-radiotechników.
Wasz trud włożony w tworzenie 3 Brygady Radiotechnicznej jest godny najwyższego uznania.
 
 


Dowódca
3 Brygady Radiotechnicznej
 
gen. bryg. Dariusz Krzywdziński
None