None

Dzień Weterana

29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa
oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
Przy tej szczególnej okazji, pragnę złożyć wyrazy najwyższego uznania
wszystkim weteranom i uczestnikom misji zagranicznych.
 
Niech zdrowie, życzliwość, szacunek
oraz satysfakcja towarzyszy Wam każdego dnia. Poświęcenie, które wnieśliście
dla naszej Ojczyzny i polskiego munduru będzie zawsze doceniane.
 
W tym szczególnym dniu pamiętajmy także o poległych i zmarłych,
którzy w służbie poza granicami Polski stracili to co mieli najcenniejsze - życie.
Okazujmy naszą serdeczność ich rodzinom oraz najbliższym.
 
Wszystkiego najlepszego! Dziękuję za Waszą służbę!


Dowódca

3 Brygady Radiotechnicznej

gen. bryg. Dariusz Krzywdziński
***

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest polskim świętem obchodzonym 29 maja. Ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku ustawą o weteranach działań poza granicami państwa, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku, i w tym samym roku po raz pierwszy oficjalnie obchodzony był Dzień Weterana w Polsce.

Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa połączone są również z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Weteranem działań poza granicami państwa jest to osoba, która brała udział, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 60 dni. A więc Dzień Weterana to święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami.

Polscy żołnierze oraz pracownicy wojska uczestniczyli oraz uczestniczą w działaniach Komisji Międzynarodowych, operacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz NATO. Pełnią zadania polegające na utrzymaniu lub wymuszaniu pokoju, stabilizacji sytuacji w regionie oraz walce z międzynarodowym terroryzmem. Często włączają się także w działania humanitarne.

W 3 Brygadzie Radiotechnicznej obecnie służbę pełni 46 weteranów, a jeden z nich posiada status poszkodowanego.