None

Szkolenie medyczne radiotechników

19 zdjęć w galerii
Od 14 maja w 3 Brygadzie Radiotechnicznej prowadzone jest przeszkolenie medyczne w zakresie uzyskania zdolności do wsparcia Sił Zbrojnych RP oraz organów administracji publicznej, w związku z występowaniem stanu epidemii zachorowań COVID-19.
W ramach szkolenia teoretycznego żołnierze zapoznają się z organizacją pracy służby zdrowia oraz sprzętem medycznym macierzystych jednostek wojskowych. Nie brakuje podstawowych informacji o aktualnych zagrożeniach epidemiologicznych oraz profilaktyce i przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami Wojskowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Radiotechnicy pod czujnym okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych ćwiczą również zakładanie i zdejmowanie odzieży ochronnej oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Żołnierze prezentują pełną gotowość wsparcia cywilnej służby zdrowia i niesienie pomocy w tych trudnych chwilach dla naszej Ojczyzny.