None

Szkolenie grup dezynfekcyjnych

Na terenie 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego odbyło się przeszkolenie grup dezynfekcyjnych, przeznaczonych do dezynfekcji sprzętu, wyposażenia, pomieszczeń oraz infrastruktury terenowej w sytuacji wystąpienia lub zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
Szkolenie realizowano w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, wykorzystując materiały opracowane i udostępnione przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Radiotechnicy, pod czujnym okiem Dowódcy Grupy Dezynfekcyjnej oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych, doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się indywidualnymi środkami ochrony osobistej w aspekcie profilaktyki zakażeń wirusem, zabezpieczeniu i prowadzeniu dezynfekcji, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz udzielaniu pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym.