None

Obchody inne niż zwykle

8 zdjęć w galerii
W tym roku minęło 229 lat od od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie tego rodzaju dokument. W tym roku rocznica była świętowana inaczej niż zawsze.
Tegoroczne obchody, ze względu na pandemię koronawirusa były ograniczone do minimum i odbyły się w reżimie sanitarnym. Wieniec przy pomniku Konstytucji 3 Maja, który znajduje się obok Panoramy Racławickiej, złożył I Zastępca Dowódcy Garnizonu Wrocław płk Marek Brzezicha. Posterunek honorowy wystawiła Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.