None

Wizyta I Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ we Wrocławiu

9 zdjęć w galerii
W niedzielę, 22 marca br., I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni pil. Jan Śliwka przebywał na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Granicznej we Wrocławiu.
I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ spotkał się z Dowódcą 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariuszem Krzywdzińskim, Komendantem 2 Wojskowego Szpitala Polowego płk. lek. Jarosławem Bukwaldem i Komendantem Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej płk. lek. Sebastianem Sojką.  Ponadto z żołnierzami Dezynfekcyjnego Zespołu Zadaniowego, wydzielonego z 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór oraz Kontenerowego Szpitala Polowego-Placówki Obswerwacyjno-Zakaźnej.

W ramach działań profilaktycznych, Dezynfekcyjny Zespół Zadaniowy dokonał dekontaminacji pokładu statku powietrznego Casa C-295 oraz bagaży, ładunków i sprzętu wojskowego żołnierzy powracających z polskiego kontyngentu wojskowego.

Wizyta była również okazją do spotkania z żołnierzami I turnusu służby przygotowawczej, którzy swoje szkolenie zakończą w najbliższy piątek.