None

Dzień Kobiet w Dowództwie 3BRt

W poniedziałek, 9 marca, odbyło się okolicznościowe spotkanie Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego z paniami służącymi i pracującymi w Dowództwie Brygady.
Z okazji Dnia Kobiet Dowódca 3BRt złożył serdeczne życzenia oraz podziękował wszystkim paniom za służbę i pracę, podkreślając ich zaangażowanie oraz znaczącą rolę w wykonywaniu zadań dowództwa. Oczywiście nie zabrakło symbolicznych róż oraz pamiątkowej fotografii.


***

Radiotechniczne rzemiosło nie tylko dla mężczyzn
 
Można byłoby sądzić, że służba w radiotechnicznym rzemiośle jest głównie domeną mężczyzn. Nic bardziej mylnego. Zarówno w Dowództwie 3BRt jak i w podległych batalionach, na równi z mężczyznami, służbę pełnią żołnierze-kobiety. Obecnie w Brygadzie służy blisko 120 kobiet, a ich liczba rośnie z roku na rok.

Pełnią one służbę na różnych stanowiskach, we wszystkich korpusach osobowych, począwszy od kierowców, kucharzy, po operatorów stacji radiolokacyjnych, dowódców drużyn, plutonów/stacji, kompanii i szefów sekcji. Ponadto, świetnie reprezentują Brygadę w czasie zawodów sportowych, na różnych szczeblach Sił Zbrojnych, odnosząc duże sukcesy.

Pomimo, że służba wojskowa jest wymagająca, panie podchodzą do pracy bardzo sumiennie, nie oczekując taryfy ulgowej. Śmiało można stwierdzić, że służba dla nich jest powołaniem i świadomym wyborem.None