None

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,
z okazji Waszego Święta
składam najserdeczniejsze życzenia
samych słonecznych dni - bez kłopotów i trosk,
wsparcia ze strony najbliższych, uśmiechu na co dzień
i spełnienia najskrytszych marzeń.

 
Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej
gen. bryg. Dariusz Krzywdziński