None

Doskonalenie umiejętności strzeleckich

2 zdjęć w galerii
W piątek, 6 marca, w ramach szkolenia uzupełniającego przeprowadzono zajęcia ze szkolenia strzeleckiego dla żołnierzy Dowództwa Brygady. Kierownikiem zajęć był oficer sekcji szkoleniowej, który odpowiadał za bezpieczny i zgodny z procedurami przebieg strzelania.
Po przeglądzie broni, szczegółowym omówieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i warunków strzelania, żołnierze biorący udział w zajęciach wykonali między innymi ćwiczenie przygotowawcze nr 18 z pistoletu wojskowego. Było to nietypowe strzelanie do tarczy TS-9 „Active shooter”, w ramach którego uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. Jak pokazały wyniki - dla radiotechników nie ma rzeczy niemożliwych oraz żaden wróg nie jest przeszkodą do działania.