None

Zakończyli zawodową służbę wojskową

22 zdjęć w galerii
W środę, 29 stycznia, w sali tradycji, w obecności sztandaru wojskowego, odbyło się pożegnanie żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową. Z mundurem rozstało się 2 oficerów i 4 podoficerów.
Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz Krzywdziński scharakteryzował przebieg służby wszystkich odchodzących żołnierzy. Następnie podziękował za długoletnią i wytrwałą służbę oraz życzył spełnienia wszystkich planów, szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W swoich przemówieniach bohaterowie tego uroczystego dnia podziękowali za wsparcie, życzliwość i pomoc z jaką spotkali się podczas swojej wieloletniej służby. Niewątpliwie odchodzący żołnierze zabierają ze sobą bogate doświadczenie zawodowe i żegnają się z mundurem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Ostatnim elementem ceremonii były wpisy do księgi pamiątkowej oraz wykonanie pamiątkowych fotografii. Natomiast po oficjalnej części uroczystej zbiórki nastąpiło złożenie osobistych podziękowań przez zebranych na uroczystości oficerów, podoficerów i pracowników resortu obrony narodowej.