None

Narada szkoleniowo-metodyczna

W poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku, w Klubie 3 Brygady Radiotechnicznej odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna szefów sekcji wychowawczych i wykładowców jednostek wojskowych Brygady z przedmiotów „Kształcenie Obywatelskie oraz „Profilaktyka i Dyscyplina Wojskowa”. Szkolenie zostało zorganizowane przez szefa sekcji wychowawczej 3 BRt mjr. Tomasza Słotwińskiego.
Celem narady było przedstawienie zasadniczych kierunków organizacji edukacji z przedmiotów „Kształcenie Obywatelskie” oraz „Profilaktyka i Dyscyplina Wojskowa”.

W trakcie narady nie zabrakło zajęć na temat udziału psychologa w procesie szkolenia z przedmiotów KO i PiDW oraz metod i technik efektywnego prowadzenia szkoleń, czyli jak dobry początek może prowadzić do sukcesu.
 
Ponadto, omówiono kwestię praktycznego przeprowadzenia oceny (analizy) dyscypliny wojskowej w pododdziałach i na szczeblu batalionu. W tym roku  duży nacisk został położony na zagadnienie dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych jak i dokładnie omówiono założenia MPHKZ.
 
Na zakończenie szef sekcji wychowawczej 3 BRt podsumował naradę, przedstawił wytyczne do dalszej działalności szkoleniowej oraz podziękował za dotychczasową i rzetelną pracę.