None

Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego

Grudzień to nie tylko czas wzmożonej pracy i wysiłku, ale także okazja do podsumowań i wyróżnień. Jak co roku, Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej podsumował osiągnięcia sportowe batalionów radiotechnicznych. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji Dowództwa 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.
Zgodnie z „Planem-kalendarzem i regulaminem zawodów sportowych w 3 Brygadzie Radiotechnicznej w sporcie powszechnym na 2019 rok” w ramach współzawodnictwa sportowego jednostek wojskowych w mijającym roku zorganizowano i przeprowadzono mistrzostwa Brygady w ośmiu dyscyplinach sportowych.
 
W klasyfikacji generalnej zdecydowanie najlepszy okazał się 34 Chojnicki Batalion Radiotechniczny. Warto podkreślić, że I miejsce we współzawodnictwie sportowym zdobyli po raz pierwszy. II miejsce wywalczył 31 Dolnośląski Batalion Radiotechniczny, III miejsce należało do 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego. Natomiast na IV miejscu uplasował się 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny.
 
Za zajęcie czołowych miejsc we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięte wysokie wyniki w sporcie powszechnym dowódcy batalionów otrzymali z rąk gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
None
Uroczystość była nie tylko okazją do zaprezentowania osiągnięć sportowych, ale przede wszystkim do wyróżnienia żołnierzy-sportowców, instruktorów, których poświęcenie i praca były ponadprzeciętne w tym roku.
 
Żołnierze-sportowcy, których osiągnięcia zasługują na szczególną uwagę:
 
Najlepszy sportowiec 3 Brygady Radiotechnicznej w 2019 roku w kategorii kobiet
kpt. Ewa Stradowska
Mistrzyni Sił Powietrznych w judo
Mistrzyni Sił Powietrznych w pływaniu stylem klasycznym
 
 
Najlepszy sportowiec 3 Brygady Radiotechnicznej w 2019 roku w kategorii mężczyzn
szer. Dawid Garski
Mistrz Wojska Polskiego w biegu sztafetowym (4x2000 m)
Mistrz Sił Powietrznych w biegach przełajowych
 
 
Najlepszy instruktor wychowania fizycznego 3 Brygady Radiotechnicznej w 2019 roku
mł. chor. Tomasz Mikołajczak
None
Dowódca Brygady pogratulował wszystkim uczestnikom uroczystości sportowych sukcesów i osiągniętych wyników oraz zachęcił do dalszej rywalizacji w przyszłym roku.
 
Zwycięzcom po uhonorowaniu towarzyszyły fanfary, a na zakończenie odegrano piosenkę zespołu Queen pod tytułem „We Are The Champions”.
 
Uroczystość była również okazją do wręczenia wojskowych odznak sprawności fizycznej oraz gratulacji zaszczytnych tytułów „Podoficera Roku” i „Szeregowego  Roku”. Dowódca Brygady uhonorował wyróżnionych pamiątkowymi ryngrafami oraz podziękował i życzył wielu sukcesów w dalszej służbie dla dobra 3 Brygady Radiotechnicznej.
 
„Podoficer Roku”
st. sierż. Piotr Rozmarynowski
 
„Szeregowy  Roku”
szer. Artur Pieczonka
 
Wyjątkowe gratulacje Dowódca Brygady złożył niezywkle pracowitemu, sumiennemu i lojalnemu pracownikowi, z ponad 45-letnim stażem pracy, w tym z ponad 42-letnim stażem pracy w resorcie obrony narodowej.
 
None
None