Zadania 3BRt

48 lat na straży polskiego nieba

3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna to Związek Taktyczny Wojsk Radiotechnicznych. Brygada przeznaczona jest do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego przestrzeni powietrznej na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszarach przyległych zgodnie z dokumentami normatywnymi NATO. Do zasadniczych zadań Brygady zaliczamy: pełnienie dyżurów bojowych w miejscach stalej dyslokacji wydzielonymi siłami i środkami, a w razie konieczności wydzielenie sił i środków do pełnienia dyżurów bojowych na potrzeby wzmocnienia Systemu Obrony Powietrznej, ponadto prowadzenie przedsięwzieć szkoleniowych, mających na celu prawidłowe funkcjonowanie w ramach Systemu Obrony Powietrznej.
zobacz więcej