3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
odpowiada za
przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne na obszarze Garnizonu Sochaczew:
Powiaty: grodziski, sochaczewski, żyrardowski.

Wojskową asystę honorową może stanowić: 
- kompania honorowa;
- pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego;
- orkiestra wojskowa (trębacz, werblista);
- poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki);
- posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).
 
 
O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca właściwego garnizonu.
Na terenie powiatów: grodziski, sochaczewski, żyrardowski  -  Dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, tel.261-529-300.
 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej:
- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/;
- w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Warszawa, ul. Złota 5, tel. 261 879 004; 261 879 216; 261 879 359./
 
 
W przypadku wniosku o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową
może być zasięgnięta opinia o zmarłym w IPN .
 
 
  Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest
st. chor. szt. Mariusz Sobieraj tel. 261-529-307.
 

  Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 Warszawa, fax. 261-873-259.