3. BR OP przeznaczona jest do osłony wojsk i obiektów przed rozpoznaniem
i uderzeniami z powietrza przez pilotowe i bezpilotowe środki napadu powietrznego.