• DOWÓDCA BRYGADY
  DOWÓDCA BRYGADY

  gen. bryg. Kazimierz DYŃSKI     

   

    

  Generał brygady Kazimierz Dyński urodził się 27 września 1964 r. w Chełmie.
  Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. W 1987 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną (WOSR) w Jeleniej Górze. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1996), studiów podyplomowych w WSH w Pułtusku (1999), Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell – USA (2004) oraz szeregu kursów poziomu operacyjno- strategicznego NATO.
  Po ukończeniu szkoły oficerskiej, skierowany do 26. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, rozpoczął służbę zawodową
  w 38. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w Stargardzie Szczecińskim.
  Od 1996 roku, po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lotnicznych i Obrony Powietrznej
  w Warszawie, gdzie w roku 1999 wyznaczony został na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego, a następnie od 2004 r. Zastępcy Szefa Zarządu Operacji Powietrznych.
  W latach 2006-2009, wykonywał obowiązki Szefa Zarządu Szkolenia - Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Powietrznego w Ramstein (Niemcy).
  W latach 2009-2011 był przedstawicielem narodowym w Radzie Dyrektorów NAPMO – organizacji zarządzającej planowaniem użycia
  i zabezpieczenia samolotów typu E-3A systemu AWACS.
  W roku 2011 skierowany do służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
  W sierpniu 2013 roku został skierowany do Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie
  od 1 stycznia 2014 r. wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Operacyjnego - Zastępcy Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
  Decyzją MON w 2015 roku, został dodatkowo wyznaczony
  na Przewodniczącego Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego i do roku 2016 kierował jego pracami.
  Realizował również zadania jako Dyrektor Biura Organizacyjnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2017 oraz 2018.
  Od 1 lipca 2020 r. wyznaczony na Dowódcę 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
  Żonaty, jest ojcem 2. synów. Wiedzę ogólną doskonali zgłębiając literaturę historyczną.
   


 • ZASTĘPCA DOWÓDCY BRYGADY
  ZASTĘPCA DOWÓDCY BRYGADY
  płk Mariusz CZECZKO
   
  Informacje osobiste:
  - Stan cywilny – żonaty (troje dzieci);
  - Data i miejsce urodzenia – 29.12.1973, Bartoszyce.
  Wykształcenie cywilne:
  - studia wyższe - Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy – 2004.
  Wykształcenie wojskowe:
  - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna w Jeleniej Górze - 1997;
  - studia podyplomowe - Akademia Marynarki Wojennej - 2008 ;
  - studia podyplomowe - Wojskowa Akademia Techniczna - 2018;
  - szereg kursów doskonalących.
   
  Przebieg służby:
  - 1993 - 1997 - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna w Jeleniej Górze;
  - 1997 - 1998 - 68. dywizjon rakietowy OP w Łebie;
  - 1998 - 2011 - 21. dywizjon rakietowy OP w Pucku;
  - 2011 - 2017 - 33. dywizjon rakietowy OP w Gdyni;
  -    od 2017    - 3 Brygada Rakietowa OP.

  Języki obce:
  - Angielski.
  Zainteresowania:
  - Sport i turystyka.