Rys historyczny
          3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej jest związkiem taktycznym dziedziczącym tradycje jednostek artylerii przeciwlotniczej z okresu II Rzeczypospolitej: Baterii Dział Zenitowych Automobilnych Armii gen. Józefa Hallera (1919 - 1920), Dywizjonu Artylerii Zenitowej (1920 - 1924) i 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego ( 1924 - 1939 ). 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej sformowana została 20 sierpnia 1944 r., w składzie 2. Armii WP na południowych przedmieściach Lublina. Od kwietnia 1945 r. dywizja brała udział
w walkach w ramach operacji łużyckiej. W okresie wojny 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej zniszczyła 12 samolotów. We wrześniu 1945 r. dywizja została przeformowana w 86. pułk artylerii przeciwlotniczej, który w 1950 r. rozwinięto w 9. Dywizję Artylerii Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Wiosną 1952 r. pododdziały tego związku taktycznego zostały rozmieszczone na przedmieściach wokół Warszawy i wkrótce rozpoczęły pełnienie dyżurów bojowych w gotowości pięciominutowej. W 1967 r. dywizja powróciła do swojej historycznej nazwy 3. Łużycka Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej.
          W 1960 roku rozpoczął się proces wyposażania jednostek w nowej jakości uzbrojenie - przeciwlotnicze zestawy rakietowe SA-75 Dźwina (SA-2). W 1988 r. dywizję przeformowano w 3. Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. 
          W 1994 r. otrzymała nowy sztandar, a w 1998 r. wyróżniającą nazwę "Warszawska".
          W skład 3. WBR OP wchodziło: dowództwo, dywizjony rakietowe oraz pododdziały wsparcia. Dywizjony brygady rozmieszczone zostały w pobliżu stolicy oraz Trójmiasta.
Brygada może wykonywać zadania w systemie obrony powietrznej na całym terytorium kraju. Zasadniczym sprzętem bojowym są przeciwlotnicze (zmodernizowane w kraju i oparte na technologii cyfrowej) zestawy rakietowe małego zasięgu S-125SC Newa (SA-3D) oraz stacje radiolokacyjne wczesnego powiadamiania. Ponadto brygada wyposażona jest w przenośne zestawy rakietowe bliskiego zasięgu Strzała 2M (SA-7) i przeciwlornicze zestawy rakietowy "GROM" oraz pododdziały artyleryjskie służące do osłony własnych pododdziałów. W latach 1960-1990 pododdziały rakietowe brygady odbyły 66 strzelań bojowych w Aszałuku. W tym czasie wystrzelono 134 rakiety, ostrzelano 65 różnych tarcz powietrznych, uzyskując średnią 4,63. Wszystkie wymienione powyżej liczby są najlepszymi wynikami z tamtego okresu wśród wszystkich związków taktycznych Wojsk Rakietowych WOPK. W 1994 roku w ramach ćwiczenia KARAT 94 odbyły się strzelania bojowe,
w których po raz pierwszy na poligonie w kraju wzięły udział cztery dywizjony rakietowe z 3 BROP. Były to wspólne ćwiczenia sił wydzielonych ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, które prowadziły działania we wspólnej strefie. Podczas działań jednostek brygady obecny był Prezydent RP Lech Wałęsa, który osobiście gratulował ćwiczącym żołnierzom bardzo dobrego wykonania zadań. Wiosną 1998 roku brygada wzięła udział w ćwiczeniu KARAT 98, a przed żołnierzami stanęło jeszcze trudniejsze zadanie bojowe. Na poligon udały się dywizjony podległe 3. BROP. Strzelały wówczas wszystkie zestawy rakiet będące w uzbrojeniu brygady: SA-2 (Wołchow), SA-3 (Newa) i SA-7 (Strzała), a ich działania zostały ocenione bardzo dobrze. Wraz z wejściem· naszego kraju do Paktu Północnoatlantyckiego w brygadzie nastąpił okres dostosowywania procedur i wymagań zgodnych ze standardami NATO. Wydzielone siły brygady pomyślnie zdały egzamin TACEVAL.· Dowództwo brygady i podległe dywizjony wzięły udział w wielu ćwiczeniach połączonych ze strzelaniami bojowym na usteckim poligonie, m. in. SZERSZEŃ 00, REKIN 01, KARAT 01, SZYBKA MEWA 03, które potwierdziły dobrą skuteczność ogniową i przygotowanie stanów osobowych do wykonywania zadań osłony przeciwlotniczej. Żołnierze brygady brali również udział w ćwiczeniach międzynarodowych – STRONG RESOLVE 2002 oraz NATO AIR MEET 2003, z powodzeniem realizując postawione zadania i uzyskując bardzo dobre opinie sojuszników. W marcu 2005 roku brygada przeszła kontrolę problemową Inspekcji Sił Zbrojnych uzyskując dobrą ocenę. Bezpośrednim czynnikiem decydującym o tak dobrym wyniku było doskonałe zgranie dowództwa brygady, a także wielkie zaangażowanie wszystkich żołnierzy. W 2007 roku na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych odbyło się ćwiczenie pododdziałów rakietowych wchodzących w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej dowodzonej przez gen. bryg. Ryszarda Szulicha pod kryptonimem „Orzeł 07”. Ćwiczenie potwierdziło wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności żołnierzy brygady. Kulminacją ćwiczenia były strzelania rakietowe, które obserwował Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło.
          15 sierpnia 2007 roku 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – flagą państwową. Podczas uroczystej defilady z okazji święta Wojska Polskiego w Alejach Ujazdowskich flagę Rzeczypospolitej Polskiej odebrał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – Dowódca brygady – gen. bryg. Ryszard Szulich. Dostąpienie tak prestiżowego wyróżnienia odebrane zostało przez „warszawskich rakietowców” jako docenienie ich codziennej trudnej służby.
W 2008 roku brygada wzięła udział w Połączonym Ćwiczeniu Sił Zbrojnych i Układu Pozamilitarnego "Anakonda 08".·Dowódcy brygady i biorącym w nim udział ·pododdziałom brygady, gratulację złożył obserwujący ćwiczenie Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.
8 października 2009 roku, brygada obchodziła jubileusz 65 lecia. Podczas uroczystości w dowód ogromnych zasług brygada uhonorowana została medalem „PRO MEMORIA” oraz złotym medalem za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego.

             Dowódcy: 
                        płk Antoni JAREMKO 1960-1962
                        ppłk Ryszard SOBIERAJSKI 1962-1966
                        płk Henryk KŁODA 1966-1976
                        płk Janusz POTKAŃSKI 1976-1981
                        płk Edward REDWANZ 1981-1984
                        płk Franciszek ŻYGIS 1985-1986
                        płk Józef TRACZ 1986-1986
                        płk Adolf PAWLUCH 1986-1989
                        płk Stanisław KOT 1989-1991
                        płk Stanisław SOBIECHOWSKI 1991-2000
                        płk Jacek JASIŃSKI 2000-2004
                        gen. bryg. Ryszard SZULICH 2004-2010
                        gen. bryg. Stefan MORDACZ 2010-2015
                        gen. bryg. Andrzej DĄBROWSKI 2015 -2020
              gen. bryg. Kazimierz DYŃSKI 2020-