PRZEZNACZENIE I GŁÓWNE ZADANIE 3. BR OP.
 
Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej jest związkiem taktycznym podporządkowanym Dowódcy Generalnemu RSZ.
Działania bojowe brygada może prowadzić w Narodowym Systemie Obrony Powietrznej i Systemie Obrony Powietrznej. 
3. BR OP przeznaczona jest do osłony wojsk i obiektów przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza przez pilotowe i bezpilotowe środki napadu powietrznego.
Dowództwo 3. BR OP jest organem dowodzenia szczebla taktycznego zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Dowódcę Brygady funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi dywizjonami w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w okresie pokoju, kryzysu i wojny.