Odprawa roczna w 3. Brygadzie

5 zdjęć w galerii
11 i 12 stycznia 2022 roku w Dowództwie 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dowódcy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
Odprawę roczną przeprowadził dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk dypl. Sławomir Kojło. Podczas odprawy podsumowano najistotniejsze zadania minionego roku, dokonano oceny realizacji zadań w 2021 roku, określono priorytety na 2022 rok, a także wytyczono główne kierunki do realizacji w ujęciu długoterminowym. Ważnym elementem odprawy była roczna analiza dyscypliny w 3. BR OP i podległych jednostkach wojskowych. Podczas analizy określono standardy postępowania w dziedzinie przestrzegania dyscypliny wojskowej, zasad żołnierskiego zachowania, noszenia umundurowania i wyekwipowania. Dowódca 3. BROP podczas odprawy wysłuchał przedstawionych informacji o 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej i poszczególnych dywizjonach, meldunków z realizacji zadań w 2021 roku oraz priorytetów działalności na 2022 rok.

Na zakończenie odprawy rozliczeniowo-zadaniowej odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego oraz zostały ogłoszone wyniki współzawodnictwa o tytuł „Przodującego dywizjonu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w 2021 roku”.
 W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa sportowego w 3. BR OP w 2021 roku:
1. miejsce 37 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej,
2. miejsce 35 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej,
3. miejsce 33 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej.

Tytuł przodującego dywizjonu oraz Puchar Przechodni Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w 2021 roku otrzymał:
36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Mrzeżyna
dowodzony przez ppłk Andrzeja Kaczmarzyka

 Dowódca również złożył podziękowania oraz wręczył okolicznościowe grawertony ppłk. Grzegorzowi Gduli, dowódcy 34. dr OP za przygotowanie i przeprowadzenie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pk. Legia Akademicka, oraz ppłk. Januszowi Romanikowi za prawidłową organizację, przygotowanie i przeszkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2021 roku.

„Dziękuję za wasz trud w roku 2021. Przyszły rok nie będzie łatwiejszy. Przed nami ważne przedsięwzięcia ale wiem, że z Wami, z waszym zaangażowaniem wykonamy każde postawione zadanie. Jeszcze raz dziękuje, wszystkim Dowódcom, ponieważ to wasza ciężka praca wpływa na funkcjonowanie jednostki ale również motywuje każdego podległego wam żołnierza.”
podsumował dowódca 3. BR OP płk Kojło.


Tekst/Zdjęcia: 3. BR OP
14.01.2022