Konkurs plastyczny dla dzieci - "Żołnierz Wojsk Rakietowych”

4 zdjęć w galerii
Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Żołnierz Wojsk Rakietowych"

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

Cele konkursu:
•      promocja postaw patriotycznych,
•      zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na etos żołnierza polskiego,
•      zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,
•      prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik.

Temat prac:
Postrzeganie oczami dzieci żołnierza wojsk rakietowych stacjonujących na ziemi sochaczewskiej.

Warunki uczestnictwa:
•      konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych oraz  świetlic ziemi sochaczewskiej,
•      szkoły mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym formatu A4 (bez grafiki komputerowej),
•      prace nie mogą być rolowane lub składane,
•      prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki wysyłającej prace, telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Termin nadsyłania prac:
do 30 września 2021 roku (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).

Adres, na który należy wysyłać prace:
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
Kaźmierów 45
96-500 Sochaczew
Sekcja Wychowawcza 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
Kontakt: tel. 261 529 208 lub 261 529 307

Ocena:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl/3brop/ do 05 października 2021 r., a nagrodzeni i wyróżnieni laureaci będą powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród, o ile pozwolą na to warunki sanitarne w związku z pandemią, przewidziane są 08 października 2021 r. podczas Święta 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 2021 r. w sochaczewskim Amfiteatrze.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

09.09.2021