AKREDYTACJE DLA MEDIÓW

8 czerwca br. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej wykona rakietowe strzelania bojowe.
RAKIETOWE STRZELANIA BOJOWE

We wtorek, 8 czerwca br. o godz. 10.00 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce w ramach ćwiczenia pk. KANIA-21, towarzyszącego przedsięwzięciu DRAGON-21, odbędą się Rakietowe Strzelania Bojowe 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej lub dowodu osobistego, nazwę stacji TV, radiowej bądź prasy, bez wozów transmisyjnych) należy przesyłać na adres : 3brop.rzecznik@ron.mil.pl

Akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie na Centralny Poligon Sił Powietrznych - zbiórka o godz. 8:15 na parkingu Komendy CPSP (ul. Poligonowa 1, wjazd tylko od strony Ustki).
Dziennikarze i fotoreporterzy zostaną przetransportowani do miejsca wydarzenia pojazdem wojskowym.
Akredytacja mediów krajowych do dnia 7 czerwca do godz.09.00.

Uwaga: Godzina zbiórki w dniu 8 czerwca br. może ulec zmianie proszę śledzić stronę internetową www.wojsko-polskie.pl/3brop

Informacji dotyczących Rakietowych Strzelań Bojowych udziela Oficer Prasowy 3. WBR OP por. Paweł KŁOSOWSKI tel. 887 882 799.

* * * *

Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.
Ćwiczenie odbywać się będzie na terytorium niemal całej Polski, a wojska będą działać w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni.

04.06.2021 r.