None

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Mrzeżynie

1 zdjęcie w galerii
17.02.2021r. w 36 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
W dniu 17.02.2021r. o godz. 8.00 w 36 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby w korpusie szeregowych zawodowych.

Osoby zainteresowane powinny mieć:

- odbytą czynną służbę wojskową,

- ukończone gimnazjum,

- stopień wojskowy: szeregowy (marynarz) lub starszy szeregowy (starszy marynarz).

Kwalifikacje wojskowe poprzedzone będą sprawdzianem z wychowania fizycznego oraz egzaminem z:

- regulaminu ogólnego SZ RP,

- regulaminu musztry,

- historii Polski,

- wiedzy ogólnej.

Ponadto, należy zabrać ze sobą:

- przypory do pisania,

- strój sportowy,

- obuwie sportowe,

- zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do sprawdzaniu ze sprawności fizycznej.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 261 564 228.