None

Kolejny krok dla programu "WISŁA"

3 zdjęć w galerii
Na terenie Wojskowej Akademii Technicznej został podpisany list intencyjny.
19. stycznia na terenie Wojskowej Akademii Technicznej list intencyjny podpisali Dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej gen. bryg. Kazimierz Dyński oraz Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Realizacja ustaleń zawartych w liście intencyjnym wspierać będzie proces kształcenia podchorążych w specjalnościach wojsk obrony przeciwlotniczej przygotowywanych dla potrzeb programu WISŁA oraz realizację przez WAT kursów doskonalących i studiów podyplomowych dla kadr podoficerskich i oficerskich.

 Źródło:
E. Jankiewicz, To nie tylko honor, ale i zaszczytny obowiązek wspierać tych, którzy stoją na straży polskiego nieba, 19.01.2021,
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/to-nie-tylko-honor-ale-i-zaszczytny-obowiazek-wspierac-tych-ktorzy-stoja-na-strazy-polskiego-nieba/, dostęp: 28.01.2021