32. Batalion Lekkiej Piechoty z Niska ma swojego patrona - kpt. Stanisława Uczciwka ps. "Wola"

5 zdjęć w galerii
32. Batalion Lekkiej Piechoty z Niska wchodzący w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymał imię kapitana Stanisława Uczciwka ps. "Wola". Jest to kolejny batalion podkarpackich Terytorialsów mający swojego patrona, kpt. Uczciwek to bohater walk o niepodległość – oficer Armii Krajowej, zasłużony dla niepodległości Polski.
Uroczystość nadania imienia 32. Batalionowi Lekkiej Piechoty odbyła się 2 maja na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. W wydarzeniu wzięli udział żołnierze, rodzina patrona, goście honorowi oraz mieszkańcy. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 12/MON z 9 lutego 2022 roku patronem 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska został kpt. Stanisław Uczciwek ps. ‘Wola”. Każdy z patronów batalionów wchodzących w skład 3.PBOT odwołuje się do tradycji Armii Krajowej i powojennych organizacji niepodległościowych. Mając jednak na uwadze terytorialny charakter naszej formacji, kandydatów na patronów żołnierze szukają wśród bohaterów wywodzących się z pobliskich regionów.

- Biorąc pod uwagę bohaterstwo kpt. Uczciwka będzie dla nas zaszczytem służyć w batalionie objętym jego patronatem. Będziemy z niego brać przykład oraz trwać w miłości do ojczyzny. Jego działalności przyświecały najszlachetniejsze wartości: Bóg, honor, ojczyzna, męstwo i odwaga. Nadanie jego imienia naszemu batalionowi jest próbą zachowania go w pamięci jako bohatera, który oddała życie za wolność ojczyzny - powiedział ppłk Tomasz Janusz, dowódca 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska.

Stanisław Uczciwek urodził się 11 grudnia 1912 roku w Warszawie w rodzinie rzemieślniczej. Wraz z rodziną dorastał i uczył się w szkołach miejskich w Łowiczu. W 1935 roku otrzymał w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie promocję na stopień podporucznika piechoty. Na uwagę zasługuje fakt, iż tę samą szkołę kończył w 1935 roku patron 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – pułkownik Łukasz Ciepliński.

Pierwszym przydziałem służbowym ppor. Uczciwka był 42. Pułk Piechoty w Białymstoku. Przed wybuchem II wojny światowej dołączył do Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej na stanowisko dowódcy plutonu moździerzy w szwadronie ckm w 1 Pułku Strzelców Konno – Zmotoryzowanych. Po powrocie do Warszawy włączył się w działalność konspiracyjną. Działając w czasie okupacji pod nazwiskiem Wolnicki, był bohaterem konspiracji antyniemieckiej i oficerem szkoleniowym Armii Krajowej Obwodu Tarnobrzeg. W październiku 1944 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnobrzegu. Poddany brutalnemu śledztwu, w wyniku którego 29.10.1944 roku został zastrzelony podczas przesłuchania. Funkcjonariusze UB chcąc ukryć zbrodnię, upozorowali, że doszło do tego podczas próby ucieczki. Oprawcy wyrzucili ciało Stanisława Uczciwka z balkonu na pierwszym piętrze budynku znajdującego się naprzeciw szpitala, a potem poinformowali rodzinę, że „popełnił samobójstwo”.

Zmarły oficer AK został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tarnobrzegu, gdzie do dzisiaj znajduje się jego grób. Tarnobrzeski bohater stał się patronem batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej z Niska. Doskonale zakonspirowany żołnierz, o czym świadczy fakt, że w pamięci mieszkańców Tarnobrzega znany był jako Stanisław Wolnicki pseudonim „Wola”. Dopiero kilkanaście lat temu dzięki poszukiwaniom bratanka udało się ustalić prawdziwe nazwisko.

Uroczystości zakończyły się na cmentarzu, gdzie złożono kwiaty na grobie kapitana Stanisława Uczciwka.