RUSZYŁA III EDYCJA KURSU PODOFICERSKIEGO „SONDA” W 3 PBOT

33 zdjęć w galerii
Miniony weekend to ważny moment dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. To właśnie w tą sobotę terytorialsi z Podkarpacia rozpoczęli praktyczne szkolenie III edycji kursu podoficerskiego „SONDA”.
W minioną sobotę 17 kwietnia żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zainaugurowali III edycję kursu podoficerskiego „SONDA”. W szkoleniu bierze udział 30 żołnierzy z rzeszowskiego, niżańskiego, dębickiego, jarosławskiego i sanockiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Wszyscy ochotnicy zostali zakwalifikowani do projektu „SONDA” w drodze rekrutacji przeprowadzonej przez komisję powołaną rozkazem dowódcy 3.PBOT, w czasie której kandydaci musieli wykazać się wiedzą ogólnowojskową oraz zaliczyć test sprawności fizycznej.

Szkolenie potrwa do czerwca i zostanie zakończone egzaminem końcowym, który tym razem żołnierze 3.PBOT odbędą w 13. Śląskiej BOT.  Należy podkreślić to, że za planowanie, organizację i przeprowadzenie kursu są odpowiedzialni podoficerowie OT z Podkarpacia, uczestnicy pierwszej i drugiej edycji kursu „SONDA”. Zajęcia prowadzone są na terenie 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy.

- Wzorując się na naszych poprzednikach, twórcach Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej, 30 ochotników w tym 9 kobiet naszej brygady rozpoczęło kurs „SONDA”. Przed kandydatami kilka tygodni intensywnej i wytężonej pracy. Po zakończeniu szkolenia każdy z nich zostanie dowódcą sekcji i przejmie odpowiedzialność za swoich podwładnych. Wówczas rozpoczną nowy etap w służbie wojskowej. Dzięki temu tak jak nasi poprzednicy będą mogli tworzyć wielkie rzeczy – wyjaśnił płk Dariusz SŁOTA – dowódca 3. Podkarpackiej BOT.

***

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że” jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn.  Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej był kurs „AGRYKOLA” odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.