NASZE TRADYCJE

1 marca 2017 roku, na mocy decyzji ministra obrony narodowej, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”. Tym samym, brygada na Podkarpaciu z honorem kultywuje tradycje jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów, kryptonim „Woda”, „Ogniwo”, „Rezeda” i Okręgu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Rzeszów.

 

W powojennych organizacjach niepodległościowych widzimy wspaniałych polskich bohaterów, wojowników niezłomnej walki o niepodległość. Widzimy żołnierzy polskiego podziemia, z którymi się identyfikujemy i wobec których mamy wielki dług wdzięczności. Najlepszym jej wyrazem jest czynna kontynuacja misji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom polskich żołnierzy, a także dbanie o to, aby pamięć o nich nie umarła. Wojska Obrony Terytorialnej i Armię Krajową dzieli czas, ale łączy misja, struktura i terytorialność. Dziedziczenie tradycji wynika wprost z bliskości obydwu formacji, jak również z potrzeby budowy etosu Wojsk Obrony Terytorialnej na wartościach z którymi identyfikują się żołnierze.

 • Sztandar Brygady
  Sztandar Brygady
  Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, jest symbolem sławy wojennej, tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej, w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu. Dowódca Brygady, płk. Dariusz Słota odebrał sztandar z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w asyście rodziców chrzestnych, pododdziału honorowego oraz fundatorów sztandaru. W imieniu ojca chrzestnego sztandaru Marszałka Województwa Podkarpackiego wystąpił starosta lubaczowski Zenon Swatek, a matki chrzestnej wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.
 • Odznaka pamiątkowa
  Odznaka pamiątkowa
  Podstawę odznaki pamiątkowej 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej stanowi stylizowany krzyż zaczerpnięty z odznaki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WIN) z 1945 r. W centralnej części krzyża umieszczony został orzeł II RP w kolorze srebrnym ze złotym dziobem, koroną oraz szponami. Cały orzeł otoczony jest zarysem koloru czarnego. Górną warstwę odznaki stanowi herb Podkarpacia, który nawiązuje do rejonu odpowiedzialności Brygady, czyli województwa podkarpackiego. To właśnie na Podkarpaciu będą rozlokowane wszystkie pododdziały 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 • Oznaka rozpoznawcza
  Oznaka rozpoznawcza
  Decyzją Nr 77/MON ministra obrony narodowej z dnia 10 maja 2019 r. wprowadzono oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.  Oznaka w swojej centralnej części ma, otoczony wieńcem liści dębowych i laurowych, znak "Polski Walczącej" - gdzie "P" symbolizuje Polskę i Polaków, a "Kotwica" oznacza nadzieję lub "W" - walkę. Nad znakiem znajduje się skrókt nazwy jednostki "3 PBOT". Liście dębowe i laurowe są alegorią męstwa, odwagi i zwycięstwa. Całość otacza pierścień, który symbolizuje zbiór Polaków, Polaków-patriotów oddanych swojej Ojczyźnie. Nad oznaką umieszczone jest motto WOT: "Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko".
 • Święto Brygady
  Święto Brygady
  Dzień rozpoczęcia „Akcji Burza” na Podkarpaciu, czyli 26 lipca, został decyzją ministra obrony narodowej z dnia 17 lipca 2019 r. wyznaczony, jako oficjale święto żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Świętując ten dzień, pamiętamy o podjętym przez nas w stosunku do naszych bohaterów i poprzedników – żołnierzy Armii Krajowej – zobowiązaniu, że naszą codzienną służbą i poświęceniem chcemy upewniać ich o tym, że ich marzenia i dążenia do wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski nie były mrzonkami.
Zobacz więcej