Szef Szkolenia 34BKPanc

Ppłk Dariusz Bielecki w 1997 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich, oraz Akademię Rolniczą w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej.

Po uzyskaniu stopnia oficerskiego służył w jednostkach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gdzie pełnił obowiązki na różnych stanowiskach funkcyjnych m.in. jako szef służby, szef sekcji oraz szef logistyki. W latach 2007-2016 pełnił obowiązki w Dowództwie 11LDKPanc m.in. jako szef sekcji planowania i koordynacji.

W 2010-2011 brał udział w VIII zmianie PKW ISAF w Afganistanie.

Od 2016 roku dowodził batalionem logistycznym w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

W 2018 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kontyngentu – szefa sztabu na VIII zmianie PKW RSM w Afganistanie.

Rozkazem Dowódcy Generalnego z dniem 8 marca 2021 roku został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia 34BKPanc.