ppłk Ireneusz IGNASIAK

ppłk Robert SŁAWĘCKI

Urodził się 24 marca 1967 roku w Wałbrzychu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1991) i Uniwersytetu Zielonogórskiego (2009). Ponadto ukończył wyższy kurs specjalistyczny dowódców batalionów czołgów (1998), specjalistyczny kurs oficerów zarządzających gospodarką szkoleniową w WSOWLąd we Wrocławiu (2004), kurs użytkowania systemów WISE w CSŁiI w Zegrzu (2009) oraz kurs kwalifikacyjny na stopień etatowy podpułkownik (2012) w AON w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim z zarządzania ochroną informacji niejawnych (2010).

Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1991 roku trafił do Żagania, gdzie rozpoczął służbę w 29. pułku zmechanizowanym jako dowódca plutonu czołgów. Następnie piastował stanowiska dowódcy kompanii czołgów w 120. pułku zmechanizowanym w Świętoszowie oraz 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, gdzie przeszedł kolejno szczeble szefa sztabu batalionu, dowódcy batalionu oraz oficera sekcji operacyjnej S-3 brygady. Od 2006 roku służył w 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w wydziale szkolenia dywizji, a następnie w 2015 roku został starszym specjalistą w oddziale szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Od 8 stycznia 2018 roku jest szefem szkolenia żagańskiej 34. Brygady Kawalerii Pancernej.

Zainteresowania: technika wojskowa, motoryzacja.