Szef Sztabu 34BKPanc

Ppłk Marek Fiałka w 2001 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Po uzyskaniu stopnia oficerskiego służył w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu, szefa sekcji operacyjnej do dowódcy kompanii.

W latach 2007-2008, 2011 i 2021 brał udział w misjach PKW AFGANISTAN, na stanowiskach dowódcy Zespołu Bojowego i szefa sztabu Zgrupowania Bojowego i Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

W 2010 roku objął stanowisko szefa sztabu batalionu w 17WBZ w Międzyrzeczu. W latach 2012-2016 służył na stanowisku oficera sekcji operacyjnej w 1 Pułku Saperów.

W 2016 roku rozpoczął służbę w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej jako szef sekcji operacyjnej. W 2018 roku objął dowodzenie 10 batalionem zmechanizowanym Dragonów w Świętoszowie.

W 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej pełni obowiązki szefa sztabu brygady.