Historia i Tradycje

 • 01
  Decyzją nr 166/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2004 r. 34 Brygada Kawalerii Pancernej dla upamiętnienia zasług Jana Zamoyskiego w służbie dla Ojczyzny przyjęła imię Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego. Hetman Zamoyski, oprócz wielkiej aktywności politycznej, był także wybitnym dowódcą – hetmanem wojsk ówczesnej Rzeczypospolitej.
  zobacz więcej
 • 02
  34. Brygada dziedziczy tradycje 4. Brygady Pancernej, wchodzącej w skład 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego oraz 3. Brygady Strzelców 8. batalionu Strzelców Brabanckich i 9. batalionu StrzelcówFlandryjskich) 1 Polskiej Dywizji Pancernej, dowodzonej w latach wojny przez gen. Stanisława Maczka.
  zobacz więcej
 • 03

  „Rzeczą naturalną jest, że jednostka o tak bogatej historii i tradycjach

  gromadzi wokół siebie osoby, które czują się z nami związane –

  naszym obowiązkiem jest kultywować tę przyjaźń"

  powiedział płk Piotr Franciszek ZIEJA

  zobacz więcej
 • 04
  10 kwietnia 2010 r., nieopodal Smoleńska, miała miejsce katastrofa samolotu prezydenckiego, w której śmierć poniosło wiele wybitnych osób, w tym Dowódca Wojsk Lądowych, generał broni Tadeusz Buk. Pomysł upamiętnienia postaci Generała zrodził się w sercu podoficera, a całe przedsięwzięcie zostało nazwane „Sztafeta Pamięci generała broni Tadeusza Buka”.
  zobacz więcej