None

DANE TECHNICZNE:

 

- Masa działa W położeniu bojowym-15,7 t,

- długość działa - 7,265 m,

- szerokość - 2,85 m,

- wysokość - 2,74 m,

- prześwit - 0,4 m,

- maksymalna prędkość jazdy-60 km/h,

- pływania - 4,5km/h,

- zasięg jazdy - 500 km,

- moc silnika - 220kW,

- liczba biegów – 6 (1 (zredukowanych – 5/1 ),

- Kaliber lufy – 121,92 mm,

- długość lufy bez hamulca wylotowego-4270 mm (35kalib­rów),

- kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej Od-30 do + 700, poziome} - 360°,

- ma­ksymalna donośność – 15200 m ,

- prędkość początkowa pocisku odłamkowo-burzącego - 686 m/s, kumulacyjnego bezwiórowego -726 m/s,

- ilość amunicji przewożonej na pokładzie - 40 sztuk,

- szybkostrzelność praktyczna - do 6 strz. na min,

- czas przejścia z położenia marszowego w bojowe do strzelania ogniem na wprost -30s, załoga - 4 żołnierzy.