None

dowódca 34BKPanc

Urodził się 19 maja 1965 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Pułkownik pełnił służbę na wszystkich szczeblach dowodzenia poziomu taktycznego. Karierę wojskową rozpoczął w 27 pułku czołgów średnich w Gubinie, gdzie zajmował stanowisko dowódcy plutonu. Kolejnym punktem kariery był 73 pułk zmechanizowany w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska kolejno od dowódcy plutonu poprzez dowódcę kompanii do stanowiska starszego oficera operacyjnego. W 2001 roku w 17 brygadzie zmechanizowanej w Międzyrzeczu objął obowiązki zastępcy szefa sztabu a potem dowódcy batalionu.
 
Nowy dowódca Hetmańczyków w swojej karierze brał udział w dwóch misjach poza granicami kraju. Pierwsza w 2007 roku w Islamskiej Republice Afganistanu gdzie dowodził batalionem a druga cztery lata później również w Afganistanie jednak już na stanowisku szefa sztabu - zastępcy dowódcy kontyngentu.
 
Od 2011 roku pełnił służbę w sztabie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowiskach szefa wydziału G3 oraz kolejno jako zastępca szefa sztabu dywizji ds. operacyjnych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej a od 12.marca 2019 r. objął obowiązki oraz dowodzenie 34 Brygadą Kawalerii Pancernej – Hetmańską Brygadą.
 
Zainteresowania: majsterkowanie, sport, książki.