None

Kwartalna odprawa rozliczeniowo - zadaniowa Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

2 zdjęć w galerii
Podsumowanie realizacji zadań pierwszego kwartału oraz planowanie zadań na kolejne miesiące było głównym tematem odprawy.
Odprawa, która odbyła się we wtorek 10 marca w sztabie 34BKPanc,  to przede wszystkim ocena realizacji zadań w minionym kwartale  i implementacja wniosków,  do realizacji zadań na nadchodzące miesiące.

Jak powiedział Dowódca 34BKPanc płk Piotr Franciszek ZIEJA - „pierwszy kwartał 2020 roku obfitował, w różnego rodzaju przedsięwzięcia – zarówno ćwiczenia z wojskami jak i ćwiczenia dowódczo - sztabowe. Brygada wywiązała się z postawionych zadań i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania drugiego kwartału – m.in. ćwiczenie BÓBR – 20 i ANAKONDA 20”.

Dowódcy jednostek wojskowych przedstawili swoje meldunki z realizacji zadań w pierwszym kwartale 2020 roku i wskazali najistotniejsze  przedsięwzięcia stojące przed jednostkami wojskowymi Czarnej Dywizji. Wyznaczone osoby funkcyjne z dowództwa dywizji omówiły również stopień realizacji przedsięwzięć oraz wyznaczyły kierunki zasadniczych działalności na kolejne miesiące w swoich obszarach odpowiedzialności. Na odprawę zaproszeni byli także przedstawiciele instytucji i jednostek zabezpieczających działalność jednostek dywizji.