None

Żołnierze 34 BKPanc egzaminowali uczniów klasy mundurowej z ZSTiO (59) w Żaganiu

4 zdjęć w galerii
W Poniedziałek uczniowie klasy mundurowej z 59 podczas egzaminu semestralnego z Przysposobienia Obronnego, część praktyczną zdawali przed komisją składającą się z żołnierzy "Hetmańskiej" Brygady
Egzamin kończący semestr obejmował część teoretyczną i praktyczną. Teorię uczniowie pisali w Auli szkolnej natomiast egzamin praktyczny dzięki sprzyjającej aurze odbył się na placu szkolnym. Egzaminatorami części teoretycznej byli żołnierze Żagańskiej Brygady, a egzamin obejmował: musztrę i regulaminy wojskowe, taktykę, strzelanie, terenoznawstwo, rozpoznanie, szkolenie inżynieryjno - saperskie, szkolenie medyczne, ochronę przed bronią masowego rażenia oraz powszechną obronę przeciwlotniczą.