st. chor. sztab. Paweł GRZĄDKA

Urodził się 6 sierpnia1972. Służbę wojskową rozpoczał w 1992r. w 40 Pułku Zmecahnizowanym w Żarach, gdzie zajmował stanowiska służbowe: pomocnika dowódcy plutonu i podoficera taktycznego, a nastepnie po przeformowaniu pułku w 11 Brygadę Zmechanizowaną, został wyznaczony na stanowisko technika podoodziału.W 2001r został wyznaczony na stanowisko podoficera sztabowego w 11LDKPanc. W 2010 rozpoczął służbę w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej, gdzie zajmował kolejne stanowiska: podoficer specjalista S-4, techik pododdziału i dowódca plutonu. Ponadto brał udział w misjach poza granicami kraju w 2001 XVI Zmiana PKW UNDOF - Syria, 2004 II zmiana OIF - Irak oraz w 2006 XXVI zmiana UNDOF - Syria.
 
Zainteresowania: motoryzacja, majsterkowanie, sporty drużynowe