Dowódca 34BKPanc

Płk Marcin Adamski w roku 1994 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.
Po uzyskaniu stopnia oficerskiego służył w jednostkach 12 DZ, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do szefa S-3 batalionu. W latach 2001-2003 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, po skończeniu której przez okres od 2003 do 2006 roku służył w 6 BKPanc.
W latach 2005-2007 brał udział w misjach  V, VI i VIII zmiany  PKW IRAK, a w 2008-2009 w operacji ISAF w AFGANISTANIE jako szef sztabu Polskich Sił Zadaniowych.
W 2008 roku objął stanowisko asystenta w Akademii Obrony Narodowej w Zakładzie Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego. Od roku 2011 dowodził 1. lęborskim Batalionem Zmechanizowanym 7 BOW, a w okresie od 2014 do 2017 pełnił obowiązki Szefa Sztabu 2 BZ. 
W latach 2017-2020 był zastępcą dowódcy 7 BOW, z którą jako dowódca VII zmiany PKW IRAK realizował zadania w ramach Operacji NMI.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 września 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 34 BKPanc.