płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz
Autor zdjęcia: Piotr Łysakowski

Zastępca Dowódcy 2SLT

płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz 


Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Poznańskiej, wyższych studiów magisterskich i podyplomowych studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Zawodową służbę wojskową pełnił w w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 eskadrze lotnictwa taktycznego w  Krzesinach, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 

W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Począwszy od starszego pilota, przez dowódcę klucza, starszego nawigatora eskadry, oficera sekcji, zastępcę dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa wydziału, szefa szkolenia, dowódcę 31BLT. 

W chwili obecnej jest Zastępcą Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 

W latach 2005 - 2007 odbył przeszkolenie na samolocie wielozadaniowym F-16 Fighting Falcon, zdobywając w bazach lotniczych w San Antonio (Texas), Enid (Oklahoma) oraz Tucson (Arizona) pierwsze doświadczenia na samolotach wysoko manewrowych, wykonując nalot na T-38 Talon i F-16 Fighting Falcon. Brał  udział w kursie Tactical Leadership Programme we Florennes (Belgia), zdobywając uprawnienia do dowodzenia ugrupowaniami lotniczymi w walce powietrznej.

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania lotów samolotem wielozadaniowym F-16, w różnych warunkach atmosferycznych, w pełnym zakresie wykorzystania posiadanego uzbrojenia.

 

Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz - II stopnia, Odznaką Honorową Sił Powietrznych, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. 

W 2009 roku został wyróżniony zaszczytnymi tytułami:

„Najlepszy Pilot Roku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”;

„Najlepszy Pilot Roku Sił Powietrznych”;

„Pilot Roku” 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.


Ma ponad 2300 godzin nalotu na na wojskowych samolotach odrzutowych.