Wojskowa asysta honorowa

01 stycznia 2020 nieetatowym Komendantem Komendy Garnozonu Poznań 
został ppłk Marek Błachowiak - Komendant 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.  
 

Siedziba Komendanta Garnizonu:

ul. Bukowska 34
60-811 Poznań

Telefon:
261 574 802
261 572 400

Adres e-mail: kg.poznan@ron.mil.pl

W sprawach uroczystości patriotyczno-religinyjnych oraz ceremonialnego zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych z Wojskową Asystą Honorową proszę kontaktować się z mł. chor. Sylwestrem Ładą. 

Telefon:

261 572 108
663 663 073
509 152 384

Adres:
ul. Marcelińska 15A - 2 piętro
budynek Wojskowego Biura Emerytalnego