Tradycje i symbolika
 
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego jest Związkiem Taktycznym przeznaczonym do zwalczania obiektów naziemnych (nawodnych), obrony przed rozpoznaniem i atakiem z powietrza, prowadzeniem taktycznego rozpoznania lotniczego, wykonywania wybranych zadań wsparcia lotniczego na korzyść wojsk lądowych i marynarki wojennej oraz zapewnienia przyjęcia, jak również wsparcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, zgodnie z obowiązkami państwa gospodarza (Host NationSupport).
Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego –jest organem dowodzenia szczebla taktycznego, zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Dowódcę 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi jednostkami wojskowymi w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w okresie pokoju, kryzysu i wojny. 
 
Tradycje 
 
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego jest jednostką, która powstała 1 stycznia 2009 roku z przeformowania 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego.
Rodowód 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego sięga roku 1998, kiedy to rozwiązano Dowództwo 4. Korpusu Lotniczego w Poznaniu oraz Dowództwa 2 i 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego. 24 listopada 1997 r w miejsce 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego  sformowano 2 Brygadę Lotnictwa Taktycznego, którą włączono do struktur 3 Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu.
 
Sztandar
 
Akt wręczenia sztandaru dla 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego miał miejsce w dniu 31. Sierpnia 2002 r. na lotnisku w Krzesinach. Minister Obrony Narodowej decyzją nr 238/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zezwolił 2 Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego  w Poznaniu na przejęcie sztandaru 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego.  
Święto  

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 238/MON z dnia 15 lipca 2009 r. ustanowił datę dorocznego Święta 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego  w Poznaniu w dniu  
1 października. 

Sala Tradycji 

Sala tradycji znajduje się budynku wybudowanym w 1976 roku. Od momentu powstania budynek nie był remontowany. Aktualnie trwają prace zmierzające do przeprowadzenia gruntownego remontu Sali Tradycji. Na Sali Tradycji eksponowane były tradycje lotnicze Garnizonu Poznań, począwszy od 1919 roku.