Punkt Pomocy Rodzinie

1 stycznia 2014 roku rozpoczął swoją działalność Punkt Pomocy Rodzinie,
działający w 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 

Naszym celem jestzapewnienie kompleksowego wsparcia i pomocy rodzinom żołnierzy
i pracowników resortu obrony narodowej, wykonujących zadania poza granicami kraju. Nie tylko w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, ale też i na co dzień.

 

 

 

Każdy żołnierz i pracownik RON pełniący służbę w misjach poza granicami kraju musi mieć przekonanie, że zarówno on, jak i jego rodzina jest i będzie zawsze
otoczona opieką ze strony Jednostki Wojskowej, w której pełni służbę. 

 

Zakres działań Punktu Pomocy Rodzinie

  •  utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji;
  •  pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny żołnierzy i pracowników 2 SLT;
  •  wsparcie psychologiczne członków rodzin;
  •  pomoc w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia);
  •  inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz rannych i poszkodowanych;
  •  współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin;
  •  organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników misji oraz ich rodzin.

 

Punkt Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w 

„Programie osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin” 

Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji MON
z dnia 20.07.2010 r. Tworzy go zespół ludzi gotowych nieść pomoc
Państwu we wszelkiego rodzaju trudnościach, w zależności od bieżących
potrzeb i zgłaszanych problemów.

 

NASZ ZESPÓŁ

 

W ramach Punktu Pomocy Rodzinie można między innymi skorzystać z porady prawnej oraz wsparcia psychologicznego W miarę naszych możliwości staramy się rozwiewać wszelkie bieżące niejasności i wątpliwości oraz udzielać Państwu potrzebnych informacji. Organizujemy również spotkania i uroczystości na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 

W przypadku pojawienia się sytuacji wymagających wsparcia lub zdarzeń
losowych wymagających naszej pomocy lub interwencji prosimy o kontakt na podane poniżej numery telefonów:

 
 KIEROWNIK PUNKTU POMOCY RODZINIE: mjr Rafał FELCENLOBEN – kierowanie i koordynacja działań PPR,  nawiązywanie kontaktu z osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, finansowych, odszkodowawczych, wsparcie informacyjne, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych, problemy ogólne.
Tel. kontaktowy: 261 572 328
 PSYCHOLOG: mgr Patrycja BĄK – diagnoza, interwencja kryzysowa, pomoc, konsultacje oraz wsparcie psychologiczne.
Tel. kontaktowy: 261 572 500
 KAPELAN: ks. ppłk Paweł PIONTEK – wsparcie duchowe.
Tel. kontaktowy: 505 170 233
 LEKARZ: mjr Mariusz PIETRZYKOWSKI – pomoc medyczna.
Tel. kontaktowy: 261 548 595
 DYŻYRNA SŁUŻBA OPERACYJNA (Oficer Dyżurny) – nawiązywanie kontaktu z kierownikiem lub  psychologiem  PPR w sytuacjach nagłych poza godzinami pracy 2 SLT.
Tel. kontaktowy: 261 572 293
 PRACOWNIK KLUBU 2 SLT: p. Agnieszka STANIK-KOSMOWSKA  organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych integrujących środowiska weteranów.
Tel. kontaktowy: 261 572 214
 POMOC FINANSOWA I PRAWNA realizowana jest przy współudziale Pionu Głównego Księgowego i Radcy Prawnego 2 SLT.

 

Kontakt telefoniczny do poszczególnych osób funkcyjnych aktywny jest w dni robocze w godz. 07.30-15.30. W pozostałe dni, w nagłych sytuacjach kryzysowych, kontakt z kierownikiem oraz psychologiem PPR jest możliwy poprzez Oficera Dyżurnego (całodobowo).

 

Punkt Pomocy Rodzinie 

ul. Kościuszki 92/98, 61- 716 Poznań,

Budynek Klubu 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

W przypadku rodzin mieszkających w dużej odległości od jednostki lub stwierdzenia/zgłoszenia takiej potrzeby istnieje możliwość ustalenia wizyty domowej.