Zakres pomocy udzielanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym obejmuje konsultacje, porady, wsparcie, diagnozę psychologiczną, interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową oraz szkolenia psychologiczne.

Wsparcie, konsultacje dotyczą m.in.:

  •  problemów emocjonalnych;
  •  trudności związanych z życiem osobistym, rodzinnym (np. konflikty partnerskie, problemy wychowawcze z dziećmi);
  •  problemów w relacjach w środowisku służby i pracy;
  •  uzależnień;
  •  sytuacji trudnych, kryzysowych;
  •  udzielania informacji o miejscach, w których  można uzyskać specjalistyczną pomoc (poradnie, oddziały specjalistyczne);
  •  polepszania jakości życia, rozwijania rozwoju osobistego i społecznego kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej oraz członków ich rodzin.

 Osoby uprawnione do korzystania z PPK:

  •  żołnierze, pracownicy RON, członkowie rodzin (również dzieci i młodzież), weterani; 
  •  uczestnicy misji poza granicami państwa, emeryci wojskowi.

 

Z konsultacji mogą skorzystać zarówno osoby, które są zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.

 

Pomocy psychologicznej udziela
Psycholog – konsultant Dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej 

mgr Patrycja BĄK
tel. 261 57 25 00 

ul. Kościuszki 92/98

61 – 716 Poznań

Budynek 1, piętro VI, pokój 609

 

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w innych godzinach po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.