gen. bryg. pil. Zenon Smutniak

Pierwszy Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Zenon Smutniak.

Brygadą dowodził w okresie od 1 sierpnia 1998 r. do 24 lutego 2000 r. Wyższą Oficerską Szkołe Lotniczą ukończył w roku 1975 z drugą lokatą. Po promocji skierowany do 38 lotniczego pułku szkolnego w Modlinie, następnie do 60 lotniczego pułku szkolnego w Radomiu. Służył tam do 1981 roku, pełniąc kolejno obowiązki pilota - instruktora, starszego pilota - instruktora, dowódcy klucza i zastępcy dowódcy eskadry. W sierpniu 1984 roku zostaje dowódcą eskadry w 66 lpsz w Tomaszowie Mazowieckim, od października 1985 roku dowodzi eskadrą w 6 pułku lotnictwa myśliwsko- bombowego w Pile. W styczniu 1990 roku zostaje dowdcą pułku, a w listopadzie 1981 otrzymuje nominację na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko Bombowego w Pile. W latach 1992-1993 jest słuchaczem podyplomowych studiów operacyjno - taktycznych w Akademii Obrony Narodowej. 01. 08. 1998roku objął obowiązki Dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

15. 08. 2000r. otrzymał nominację generalską na stopień generała brygady.
None

gen. bryg. pil. Jacek Bartoszcze

Drugi Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Jacek Bartoszcze

Brygadą dowodził  od 28 kwietnia 2000 r. do 31 marca 2001 r. Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą ukończył w 1985 roku. Po promocji skierowany do 40 pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego w Świdwinie. W styczniu 1986 roku przeniesiony do 8 pułku lotictwa myśliwsko - bombowego w Mirosławcu, w paździrniku tego roku powrócił do 40 plmb, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe starszego pilota, nawigatora eskadry, zastępcy dowódcy eskadry i dowódcy eskadry. W latach 1991 - 1994 studiował w AON, a następnie odbył podyplowe studia w Uniwesytecie Sił Powietrznych USA w Maxwell. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych objął stanowisko zastępcy dowódcy 40 plmb. W październiku 1997 roku został dowódcą tego pułku, a następnie w marcu 1999 roku został Szefem Wojsk Lotniczych Dowództwa WLOP. Od 28. 04. 2000 roku dowodził 2. Brygada Lotnictwa Taktycznego. 
15. 08. 2005 r. otrzymał nominację generalską na stopień generał brygady. Pięć dni później zginął tragicznie w katastrofie lotniczej. Pochowany na Cmentarzu w Babinie.
 
None

gen. dyw. pil. Jan Śliwka

rzeci Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. dyw. pil. Jan Śliwka

Brygadą dowodził w okresie od 11 września 2001 r. do 20 lutego 2003 r. Wyższą Oficerską Szkołę  Lotniczą ukończył w 1985 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisku starszego pilota klucza lotniczego. W pułku w Łasku pełnił służbę do kwietnia 1999 roku, zajmując kolejno stanowiska: nawigatora eskadry lotniczej, dowódcy eskadry lotniczej i od lipca 1994 roku, po ukończeniu dwuletnich studiów na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej, zastępcy dowódcy pułku. W 1997 roku został dowódcą 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.W 2000 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Sił Powietrznych w Maxwell (USA) i objął stanowisko zastępcy dowódcy, a od września 2001 roku dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W październiku 2003 roku po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno - Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej objął obowiązki na stanowisku szefa szkolenia 3 Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. W październiku 2005 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady i został szefem sztabu - zastępcą Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. W czerwcu 2006 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC-1) w Finderup (Dania), które zajmował do czerwca 2010 roku. 16 czerwca 2010 roku minister obrony powierzył generałowi Śliwce - od 1 października 2010 roku - funkcję dowódcy Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. W 2011 roku prezydent RP awansował Jana Śliwkę na generała dywizji. 
Aktualnie gen. dyw. Jan Śliwka pełni funk
cję I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
None

gen. dyw. pil. Anatol Czaban

Czwarty Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. dyw. pil. Anatol Czaban

Brygadą dowodził w okresie od 21 lutego 2003 r. do 1 lipca 2005 r. Wyższą Oficerską Szkołe Lotnicza ukończył w 1982 roku. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 38 Lpszb w Modlinie jako pilot - instruktor klucza lotniczego. W tej jednostce służył do 1988 roku zajmując kolejno stanowiska zastępcy dowódcy eskadry i starszego nawigatora. W latach1988 - 1991 studiuje w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino. Po jej ukończeniu rozpoczyna służbę w 61 lpszb w Białej Podlaskiej na stanowisku zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych, a następnie zostaje dowódca pułku. Pułkiem dowodzi 9 lat. w 2000 roku zostaje skierowany na studia Dowódczo - Sztabowe w Uniwersytecie Sił Powietrznych USA w Maxwell. Po ich ukończeniu w 2001 roku rozpoczyna służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zajmując kolejno stanowiska: szefa katedry zastosowań bojowych, szefa wydziału służb lotniczych, zastępcy Komendanta szkoły ds. ogólnych oraz zastępcy Komendanta ds. dydaktyczno-naukowych. 21 lutego 2003 obejmuje dowodzenie 2 Brygadą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, którą dowodzi do połowy 2005 roku. W latach 2005–2006 jest Zastępcą Szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 1 stycznia 2007 roku do 1 lipca 2007 roku pełni obowiązki szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Następnie do 1 lipca 2010 roku jest szefem szkolenia Sił Powietrznych RP. 15 sierpnia 2009 roku w Belwederze Prezydent RP,  Lech Kaczyński wręczył mu nominację na generała dywizji. 5 lipca 2010 roku został asystentem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Sił Powietrznych.
Posiada tytuł doktora nauk wojskowych uzyskany w Akademii Obrony Narodowej . Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem na  Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   
None

generał pil. Andrzej Błasik

Piąty Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego - generał pil.  Andrzej Błasik

Brygadą dowodził w okresie od 15 lipca 2005 roku do 15 stycznia 2007 roku. Wyższą Oficerską Szkołę Lotnicza ukonczył w 1985 roku.Na pierwsze stanowisko służbowe – pilota – został skierowany do 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu. W 1987 przeniesiono go do 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, gdzie był starszym pilotem, dowódcą klucza, oficerem nawigatorem eskadry, zastępcą dowódcy eskadry i dowódcą eskadry. Od 1995 służył w Szefostwie Wojsk Lotniczych Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Pełnił kolejno obowiązki starszego inspektora Oddziału Nawigacji, starszego inspektora Oddziału Szkolenia oraz starszego specjalisty Oddziału Operacyjnego. W 2001 objął funkcję szefa Szkolenia 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a w 2002 został dowódcą  31 Bazy Lotniczej w Poznaniu. Dowodzona przez niego jednostka wojskowa otrzymała w 2003  Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP za zabezpieczenie międzynarodowych manewrów pk. "NATO Air Meet 2003". Od 2004 był szefem Oddziału Zastosowania Bojowego w Dowództwie Sił Powietrznych, natomiast w latach 2005–2007 dowodził  2. Brygadą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 15 sierpnia 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski mianował go generałem brygady. W styczniu 2007 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta-rektora  Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 19 kwietnia 2007 roku Prezydent RP  Lech Kaczyński mianował go generałem dywizji, a następnie wręczył mu nominację na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński mianował go na stopień generała broni. Posiadał tytuł honorowy "Zasłużony pilot wojskowy". Zginął 10 kwietnia 2010 w  katastrofie polskiego samolotu Tu 154M w Smoleńsku. 15 kwietnia 2010 Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP, postanowieniem Nr 112-8-2010 mianował go pośmiertne generałem.
28 kwietnia został pochowany w  Kwaterze Smoleńskiej na  Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.      
None

gen. bryg. pil. dr inż. Włodzimierz Usarek

Szósty Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego oraz pierwszy Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego - gen, bryg. pil. dr inż Włodzimierz Usarek. Skrzydłem dowodził w okresie od 13 lutego 2007 roku do 31 grudnia 2013 roku. Urodzony 20 lipca 1963 r. Służbę wojskową w dęblińskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej rozpoczął w 1982 r. po jej ukończeniu w 1986 r. został wyznaczony na stanowisko pilota klucza lotniczego w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie kolejno obejmował stanowisko starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego i zastępcy dowódcy eskadry. W 1990 r. ukończył WKDO oraz zdobył tytuł mistrza taktyki na olimpiadzie wiedzy taktycznej 2 KOP.W 1991 roku rozpoczął studia na Akademii Obrony Narodowej, którą jako kapitan ukończył w 1993 r. Po ukończeniu akademii trafił do 28 pułku lotnictwa myśliwskiego na stanowisko dowódcy eskadry. W 1995 r. uzyskał mistrzowską klasę pilota. Tego samego roku objął stanowisko zastepcy dowódcy pułku ds. szkolenia, a następnie w 1997 r. został zastępcą dowódcy ds. liniowych. Kolejnym etapem kariery zawodowej gen. bryg. pil Włodzimierza Usarka był kurs dowódców oddziałów w Akademii Narodowej. W 1998 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 pułku lotnictwa myśliwskiego. W 2001 roku został dowódcą 23 Bazy Lotniczej, kończąc równocześnie studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w zakresie zarządzania zasobami osobowymi i jednostkami terytorialnymi. W 2002 r. rozpoczął Podyplomowe Studia Operacyjno - Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej, które kończy rok później. Od 2004 r. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej a następnie w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku zastępcy Szefa Wojsk Lotniczych. 12 lutego 2007 r. objął stanowisko dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego. 3 maja 2007 r. został mianowany do stopnia gen. brygady. Od 1 stycznia 2009 r. pełnił obowiązki dowódcy w nowej strukturze organizacyjnej jaką jest 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, będące spadkobiercą tradycji i historii 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego. W  grudniu 2013 roku Politechnika Poznańska nadała Panu Generałowi  tytuł doktora po zdaniu  egzaminu doktorskiego i pomyślnej obronienie rozprawy doktorskiej. Z dniem 1 stycznia 2014r. objął obowiązki Dowódcy  Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.
None

gen bryg. pil. Dariusz Malinowski

Drugi Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego - gen bryg. pil. Dariusz Malinowski. Urodzony 17 października 1966 roku w Warszawie. Swoje pierwsze kroki w lotniczej karierze rozpoczął we wrześniu 1981r. w Liceum Lotniczym w Dęblinie, po ukończeniu którego, we wrześniu 1985r. złożył egzaminy do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w 10 pułku lotnictwa myśliwskiego w Łasku pełniąc obowiązki na  stanowiskach od starszego inspektora bezpieczeństwa lotów do starszego pilota, dowódcy klucza, nawigatora eskadry aż do dowódcy eskadry. W uznaniu zaangażowania w służbie oraz osiąganych wyników i predyspozycji skierowany został na studia w Akademii Obrony Narodowej (Warszawa), a następnie w Joint Services Command and Staff College w Wielkiej Brytanii. Ukończył również Military Training Assistance Program w Saint Jean w Kanadzie. Po reorganizacji pułku w 2001 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy nowopowstałej 10 eskadry lotnictwa taktycznego. Od września 2003 r. do stycznia 2010r. dowodził 10 eskadrą lotnictwa taktycznego. Dowodząc eskadrą aktywnie uczestniczył w przygotowaniu personelu latającego do przeszkolenia w USA na samolocie wielozadaniowym F-16, a w latach 2004-2006  uczestniczył w szkoleniu w 162 Skrzydle Lotniczym w San Antonio w Teksasie. Z początkiem 2010 roku objął dowodzenie 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a następnie został wyznaczony do pełnienia zadań w Szefostwie Wojsk Lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych skąd skierowano go w roku 2012 na studia w Air War College (Maxwell Alabama, USA). Po powrocie ze studiów powrócił do realizacji zadań w Dowództwie Sił Powietrznych.      
15 sierpnia 2014 roku z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrał nominację na stopień generała brygady. Generał Malinowski jest pilotem klasy mistrzowskiej, spędził za sterami różnych typów samolotów (TS-11, MiG 21, T-38, F-16) 2500 godzin, z czego 1200 h. na samolocie F-16. W dniu 9 grudnia 2016 roku gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski uroczyście przekazał obowiązki Dowodcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Jackowi Pszczole. 
None

gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła

Trzeci Dowóca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
Do Polskich Sił Zbrojnych wstąpił w 1986 roku rozpoczynająć studia w Wyższej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Studia poprzedził nauką w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie. Pierwszy stopień oficerski otrzymał w 1990 roku.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, gdzie latał samolotami MiG-21. W 2001 roku, po reorganizacji pułku, płk Pszczoła został szefem sztabu 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, a później zastępcą  dowódcy w tej Eskadrze. W 2007 roku ukończył kurs szkoleniowy na myśliwcu F-16 w Tucson w Stanach Zjednoczonych. Trzy lata później został dowódcą Grupy Działań Lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W 2011 roku został dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach. W 2016 roku został zastępcą dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a po kilku miesiącach jego dowódcą.    
01 marca 2018 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady.
Posiada mistrzowską klasę pilota wojskowego. Jest wyszkolony do lotów w każdych warunkach, w czasie wykonywania zadań bojowych wykazuje się mistrzowskimi umiejętnościami, opanowaniem i odpornością na stres. 
Uczestniczył we wszystkich ważniejszych ćwiczeniach w kraju i za granicą. 
W chwili obecnej pełni funkcję Inspektora Sił Powietrznych. 
None