Oferty pracy

Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

poszukuje pracownika na stanowisko:

Kustosz

 

Wymagania:

-      Wykształcenie:  wyższe bibliotekarskie lub wyższe odpowiadające profilowi biblioteki wykonywanej specjalności lub wyższe oraz studia podyplomowe odpowiadające profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii;

 

-       staż pracy: minimum dwa lata (liczba lat pracy ogółem).

Dodatkowe informacje:

-        umowa o pracę na zastępstwo;

-        wymiar czasu pracy: pełen etat;

-        wysokość wynagrodzenia brutto: 3850 zł.

 

Wymagane dokumenty:

 

-        Curriculum vitae (wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.);

-        Podanie o przyjęcie do pracy;

-        Dyplom ukończenia studiów wyższych (zgodnie z ww. wymaganiami);

-        Kserokopie Świadectw pracy;

 

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

-        obsługa elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+;

-        znajomość klasyfikacji dziesiętnej tzn. UKD;

-        prowadzenie dokumentów dotyczących gospodarki materiałowo -  finansowej biblioteki;

-        opracowywanie zbiorów bibliotecznych poprzez katalogowanie w formie elektronicznej;

-        prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży;

 

Oferty pisemne należy składać drogą elektroniczną na adres 2slt.kadry@ron.mil.pl do dnia 19 czerwca 2020 roku.