Dla mediów

Oficer Prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
kpt. Anna Issel
W sprawach prasowych kontakt
261 572 262
519 038 210
2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny:
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
ul. Kościuszki 92/98
61 - 716 Poznań

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
  gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak
Sekretariat Dowódcy: 261 572 250
Fax. 261 573 308

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego - Dowódca Garnizonu Poznań
przyjmuje wszystkie zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków

w pierwszy poniedziałek miesiąca  w godzinach 15.30 - 17.00 oraz  w pozostałe poniedziałki w  godzinach 15.30 - 16.30.
Warunkiem rozmowy jest wcześniejsze umówienie spotkania osobiście w sekretariacie lub telefonicznie
pod numerem telefonu 261 572 250, 261 572 201

Zastępca Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk pil. Norbert Chojnacki
  
Dyżurna Służba Operacyjna 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 
tel. 261 573 199, 261 772 293
fax. 261572478
 
Oficer Prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
kpt. Anna Issel
W sprawach prasowych kontakt
261 572 262
519 038 210
2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl
 
Sprawy personalno-kadrowe proszę kierować:
tel./fax. służbowy: 261 572 227, 261 572 614