Adres

Adres korespondencyjny:
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
ul. Kościuszki 92/98
61 - 716 Poznań

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
  gen. bryg. pil. Ireneusz NOWAK
Sekretariat Dowódcy: 261 572 250
Fax. 261 573 308

Dowództwo

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
Dowódca Garnizonu Poznań
gen. bryg. pil. Ireneusz NOWAK
 
*************
Zastępca Dowódcy
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk pil. dr inż. Grzegorz ŚLUSARZ
 
Szef Sztabu
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk Paweł ŁOZOWSKI
 
Szef Wydziału Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
ppłk Andrzej GALAN
 
Szef Szkolenia
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk pil. Łukasz PIĄTEK
 
Szef Wydziału Ruchu Lotniczego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
ppłk Krzysztof DANOWSKI
 
Szef Wydziału Planowania Logistycznego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
ppłk Jacek PIAZDECKI
 
Szef Zespołu Nadzoru Technicznego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
ppłk Sławomir PAŁOSZ
 
Szef Sekcji Organizacyjno - Kadrowej
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
mjr Robert JESIONCZAK
 
Szef Sekcji Wychowawczej
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
mjr Rafał FELCENLOBEN
 
Szef Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
mjr Mariusz GLAZER
 
Oficer Prasowy
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
kpt. Anna ISSEL
 
Starszy Podoficer Dowództwa 
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
st. chor. szt. Piotr Smuga