Dowództwo

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

płk pil. Tomasz JATCZAK

 

 

Zastępca Dowódcy

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

STANOWISKO WAKUJĄCE

 

Szef Sztabu

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Wydziału Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Szkolenia

Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Wydziału Ruchu Lotniczego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Wydziału Planowania Logistycznego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Zespołu Nadzoru Technicznego
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Sekcji Wychowawczej
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Szef Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Oficer Prasowy

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

Starszy Podoficer Dowództwa 

2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego