gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak
Autor zdjęcia: Piotr Łysakowski

Dowódca 2SLT

gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak
 
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów dowódczo - sztabowych na Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell. Zawodową służbę wojskową pełnił w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu, 10 eskadrze lotnictwa taktyczego i 32 Bazie Lotnictwa Taktyczengo w Łasku oraz w Dowództwie Sił Powietrznych i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.
W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Rozpoczynając od etatu pilota, poprzez dowódcę klucza, szefa szkolenia eskadry, szefa sztabu eskadry, dowódcę eskadry, dowódcę grupy działań lotniczych, szefa oddziału lotnictwa taktycznego, Dowódcę Bazy, Zastępcę Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
W chwili obecnej jest Dowódcą 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
Od roku 2004 aktywnie uczestniczył w programie  Peace Sky - wdrożenia do służby samolotów F-16  oraz Poland Hawk - z udziałem brytyjskich BEA HAWK. 
W latach 2005 - 2007 skierowany na szkolenie lotnicze do USA, wykonywał loty na samolotach T-38C oraz F-16.
 
Posiada uprawnienia instruktorskie na samolotach F-16 (IP) włącznie z lotami w nocy z użyciem NVG. Ukończył kurs praktyczny TLP w Albacete (Hiszpania) wykonując loty w charakterze Mission Commander w międzynarodowych ugrupowaniach lotniczych COMAO. 
 
Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medlem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medlem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP - III stopnia, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Okolicznościową "Medla 100-lecia Odzyskania Niepodległości". 
 
Ma ponad 3000 godzin nalotu na na wojskowych samolotach odrzutowych.
 
Nominację generalska otrzymał 02 maja 2019 r. 
 
 
 
Gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak jest pilotem klasy mistrzowskiej i aktywnie bierze udział w szkoleniu lotniczym.