Dostęp do informacji publicznej

Kwestie dostępu do informacji publicznej regulowane są przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 172).

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP DG RSZ odbywa się w myśl przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).