Święto 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego

8 zdjęć w galerii
3 września na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyły się uroczyste obchody święta 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31BLT
Rozpoczynając uroczystość - Dowódca 2SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak zaznaczył, że rok 2021 jest wyjątkowym, gdyż przypada nań 15-lecie służby samolotów F-16 z biało-czerwoną szachownicą i podkreślił, że minione lata pozwoliły wychować pokolenia lotników, którzy kontynuują sztafetę lotniczych pokoleń, patrząc z odwagą w przyszłość i profesjonalnie realizując stawiane im wymagające zadania, których tempo operacyjne jest niezwykle wysokie. Zaznaczył też, że sprawne ich wykonywanie możliwe było dzięki współpracy zgranego zespołu, który tworzą żołnierze i pracownicy Skrzydła i jednostek podległych.

Mówiąc o wykonywaniu przez nasze jednostki wymagających zadań, gen. Nowak zaznaczył, że od nadchodzącego poniedziałku pierwszy dyżur w ramach PKW Islandia będzie pełnił komponent czterech samolotów z 32 BLT - jednej z jednostek naszego Skrzydła, a 31BLT czeka jeszcze w tym roku certyfikacja do kolejnej rotacji Baltic Air Policing.

Zwracając się do zebranych żołnierzy i gości - Wicewojewoda Wielkopolski - p Aneta. Niestrawska odniosła się do historii wojskowości na tutejszych ziemiach. Zaznaczyła że pamięć o powstańczych pułkach, wielkopolskich ułanach, strzelcach konnych i wszystkich służących naszej ojczyźnie nigdy nie zginie i podkreśliła, że 2SLT i 31BLT kontynuując tradycje swoich poprzedników, nie ustają w wysiłkach, by podnosić poziom swojego wyszkolenia i nieść pomoc wszystkim tym, którzy tego potrzebują, co buduje tożsamość jednostek wojskowych. Mówiąc o tym wyraziła wdzięczność za bezpieczną realizację lotniczych misji, dzięki którym dbamy o wspólne bezpieczeństwo.

Dziękując swoim przedmówcom za słowa uznania - Dowódca 31 BLT płk pil. Łukasz Piątek zaznaczył, że bezpieczne wykonanie zadań w ciągu minionych 15 lat i osiągnięcie 100 000 godzin nalotu przez polskie F-16 możliwe było dzięki wspólnemu wysiłkowi i staraniom wszystkich osób służących i pracujących w naszych jednostkach na przestrzeni lat.
Podkreślił także, że samoloty 31BLT bronią polskiego nieba i w dniu uroczystego apelu z okazji święta Bazy, pełniąc dyżur bojowy. Zaznaczył, że historia 31BLT sięga niemal początków lotnictwa polskiego, czego przejawem jest prezentacja repliki samolotu Albatros B II, który zapoczątkował historię lotnictwa na ziemi wielkopolskiej. Zwracając się do zgromadzonych, podziękował poprzednikom dzisiejszych lotników za przekazaną wiedzę, miłość do ojczyzny i do lotnictwa.

Uroczystość uświetnił przelot samolotów F-16.

kpt. Anna Issel 
foto. Piotr Łysakowski