Sprawdzenie szczelności masek

8 zdjęć w galerii
7 października na terenie 31BLT żołnierze i pracownicy 2SLT wzięli udział w zajęciach z dopasowania i sprawdzenia szczelności masek w atmosferze skażonej.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach był brak przeciwwskazań zdrowotnych, odpowiednie przygotowanie ćwiczących w zakresie posługiwania się maską, oraz znajomość właściwości drażniącego środka testującego jakim była chloropikryna.

Nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwali medycy z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.


kpt. Anna Issel