Ramstein Legacy 22

2 zdjęć w galerii
F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego biorą udział w ćwiczeniu Ramstein Legacy 22
Ramstein Legacy 22 (RALY22) jest głównym ćwiczeniem Sojuszniczego Dowództwa Powietrznego w zakresie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (Integrated Air and Missile Defence,  IAMD), które odbywa się na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a w którym uczestniczy 17 państw sojuszniczych i partnerskich NATO.

W tym roku jednym z elementów RALY są loty, realizowane także przez polskie lotnictwo, w tym F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, które wykonują powierzone im zadania wspólnie z rodzimymi śmigłowcami i tureckimi F-16 stacjonującymi na Krzesinach.

RALY22 to jedno z wielu sojuszniczych przedsięwzięć, zwiększających zdolność do obrony terytorium NATO, będącym jednocześnie wyraźnym przejawem zaangażowania Sojuszu w bezpieczeństwo i stabilność w regionie.

Ćwiczenia takie jak RALY22 dają uczestniczącym w nim jednostkom możliwość przećwiczenia taktyki, techniki i procedur NATO w realistycznym, wielodomenowym i wymagającym środowisku.

Zadania realizowane w ramach RALY22 prowadzone są w zgodzie z międzynarodowymi prawami i standardami

RALY22 zwiększa wielodomenową interoperacyjność oraz gotowość ćwiczących wojsk do realizacji zadań obronnych.kpt. Anna Issel